Avainsana-arkisto: mediatiedote

Millainen on hyvä lehdistötiedote?

Sähköpostitse lähetettävä lehdistötiedote on edelleenkin pitänyt pintansa yhtenä tärkeimmistä tiedottamisen työkaluista. Tiedotejakelupalvelu ePressi.comin äskettäin toteuttamassa laajassa toimittajakyselyssä yli 90 % toimittajista piti lehdistötiedotteita työnsä kannalta hyödyllisinä tai erittäin hyödyllisinä.

Hyvä tiedote?

Selkeän, asiapitoisen, tiiviin, kiinnostavan ja oikein painotetun lehdistötiedotteen laatiminen on oma taiteenlajinsa. Tiedotteesta ei saa löytyä ylisanoja, kielioppivirheitä, tarpeettomia sivistyssanoja, huutomerkkejä, turhaa jaarittelua tai isoilla kirjaimilla kirjoitettua tekstiä.

Tiedotteesta ei saa löytyä ylisanoja, kielioppivirheitä, tarpeettomia sivistyssanoja, huutomerkkejä tai turhaa jaarittelua.

Hyvän mediatiedotteen teksti on kieliopillisesti oikeaa, selkeää sekä tyylillisesti sujuvaa yleiskieltä, ja sen maksimipituus on yksi sivu. Tiedotteen tulee olla tiivis, kattava ja kiinnostavasti otsikoitu eikä se oleta että vastaanottaja tuntee aihetta entuudestaan. Kun on itse lähellä tiedotteen käsittelemää asiaa, voi helposti erehtyä luulemaan että se olisi tuttu muillekin. Tiedotteesta tulee aina löytyä yhteystiedot henkilölle, joka voi kertoa lisää aiheesta.

Mikä on kärki?

Laajaakin aihetta käsittelevä tiedote tulee tiivistää 2-3 ”kärjeksi”. Kannattaa siis miettiä tarkkaan, mitkä asiat tarjotaan uutisarvoltaan erityisen kiinnostavina. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa maassamme tapahtuvat sekä ajan henkeen ja ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvät aiheet sekä erilaiset kilpailut ja niiden voittajat ovat uutisarvoltaan erityisen suuria. Tärkeää on kuitenkin aina olla rehellinen. Tiedotetta ei saa painottaa niin, että se antaisi valheellisen kuvan sen aiheesta tai merkityksestä.

Otsikointi ja tiedotteen eri versiot

Lehdistötiedote kannattaa aina otsikoida aiheenmukaisesti ja napakasti. Otsikkoon olisi hyvä saada mukaan jokin sen kärkiaiheista.

Joskus saattaa olla paikallaan tehdä hieman eri tavoin painotettuja versioita tiedotteesta esimerkiksi musiikkimedialle, sanomalehdille tai naistenlehdille. Silloin tiedotteen otsikointiakin kannattaa varioida eri kohderyhmille sopivaksi.

Suurin virhe mitä tiedotteen lähettäjä voi tehdä, on lähettää se liitetiedostona niin, että tiedotetekstiä ei ole lainkaan mukana viestissä.

Tiedotteen lähettäminen

Lehdistötiedotteet lähetetään lähes aina sähköpostitse. Tiedotteen tekstin tulee olla aina mukana viestissä. Yleensä tiedotteen liittäminen mukaan myös liitetiedostona on turhaa. Suurin yksittäinen virhe mitä tiedotteen lähettäjä voi tehdä, on lähettää se sähköpostin  liitetiedostona niin, että tiedotetekstiä ei ole lainkaan mukana viestissä. Näin kiireisiltä toimittajilta estetään tehokkaasti välitön pääsy itse asiaan. Usein myös liitteisiin suhtaudutaan epäilyksellä, saattavathan ne sisältää viruksia.

Jos käytössä on kotisivut tai Dropbox-tili, tiedote kannattaa laittaa saataville myös verkkoon. Näin linkit tiedotteen .pdf- ja .doc-versioihin sekä linkit mahdollisiin pressikuviin voi sisällyttää tiedoteviestiin. Usein lehdistötiedotteen linkin jakaminen myös toimittajien paljon käyttämässä Twitterissä on paikallaan.