kulttuuritiedotus.fi

simo-ollila2Ni­me­ni on Simo Ol­li­la ja tar­joan tie­do­tus­pal­ve­lui­ta kult­tuu­ri­väel­le. Olit sit­ten kir­jai­li­ja, ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jä, sar­ja­ku­va­tai­te­li­ja, elo­ku­van­te­ki­jä, ku­va­tai­tei­li­ja, teat­te­ri­lai­nen, muusik­ko, tai­de­lai­tok­sen edus­ta­ja tai millä ta­han­sa luo­val­la alal­la – työ­tä­ni on aut­taa sinua to­teut­ta­maan oman­nä­köi­se­si tie­do­tus­ko­ko­nai­suus, jotta sana luo­vas­ta työs­tä­si le­viäi­si… Juuri julkaistuilla kotisivuillani kerron lisää työstäni: www.kulttuuritiedotus.fi

Työskennellessäni kulttuurialan tiedotustyön parissa, voin toimia sillanrakentajana luovan työn tekijöiden ja yleisön välillä, auttaen molempia löytämään toisensa. Se on tässä työssä hienointa. Juuri tällaisista kohtaamisistahan kulttuurimme on tehty.

Kerro tästä muillekin: